Глава VI

1. ВПСС, IV, стр. 344; Нюрнб. пр. в 3 т., т. I, стр. 295; Le Livre Jaune Francais. Documents diplomatiques. 1938—1939. P., 1939 (далее: LJF), p. 2—3; DGFP, D, II, p. 198, 239—240, 295, 298; В. Поляков. Англия и мюнхенский сговор (март – сентябрь 1938 г.). М., I960, стр. 141—143; Г. Л. Розанов, ук. соч., стр. 398—399; Ch. Vietz. Aspects du problème Tchécoslovaque. Genève, 1938, p. 65, 91.
2. CAB 23/94. Cabinet. Notes of a Meeting of Ministers, 30.VIII. 1938, p. 6, 10, 12, 15—16, 20, 26, 29; CAB 23/95. Meeting of Ministers, 17.IX. 1938, p. 38; И. M. Майский. Воспоминания советского посла. Кн. II. «Мир или война?». М., 1964, стр. 430; «История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945», том I. M., 1960, стр. 145; К. Felling. The Life of Neville Chamberlain. L., 1946, p. 361; J. W. Wheeler-Bennett. Munich, Prologue to Tragedy. L., 1948, p. 40; «The Sunday Times», 5.1.1969.
3. CAB 23/94. Meeting of Ministers, 30.VIII. 1938, p. 12; CAB 27/646, Meeting of Ministers, 16.IX.1938, p. 4, 5; CAB 23/95, Meeting of Ministers, 17.IX.1938, p. 5, 17—18; DGFP, D, II, 472, 788; DBFP, III, II, p. 340; В. Трухановский, ук. соч., стр. 323; В. Фомин, ук. соч., стр. 350—359; L. Namier, Diplomatic Prelude. 1938—1939. L., 1948, p. 35; P. Schmidt. Sur la scène internationale. Ma figuration auprès de Hitler. 1933—1945. P., 1950, p. 152—153.

Страницы: 1 2 3


LMPanel error: ... admin.freim.ru/links/downlbase.php?host=8may.ru